Sätt vansinnigt stora mål – PDF

Webinar: Sätt vansinnigt stora mål, tjäna dubbelt så mycket

Här kan du hämta mallen

 

 

Mitt vansinnigt stora mål, handout 1